Oppstart etter høstferien

img1433447750639

Yngstes Annenhver mandag (oddetallsuker) kl.17.30 for barn 3 – 7år.

Få full oversikt over «Barn på Fokus» under nedlastinger.

Andakt, hobbyaktiviteter, leiker m.m. Kontaktperson: Maria Dalen