Eldres

Eldres arrangerer treff for eldre på Fokusbygget 2-3 mandager i semestret.
Vi starter kl 18 og er ferdig ca. kl.20.
Eldres ønsker at de eldre som kommer på våre treff, opplever at de får åndelig påfyll og at Jesus må bli stor for dem.
Vi prøver alltid å ha en andaktsholder og sangkrefter.
Vi har en god matpause med god servering  der det blir anledning til en god prat.
Vi vil også ta vare på den sosiale delen.
Frivillig kollekt.

KONTAKT:

ELDRES

Liv Marna Brun  Tlf. 97115156

Skogn Normisjon
v/Eldres
Postboks 134
7619 SKOGN