» Husstyret

Hustyret er valgt for å ta seg av ledelse og drift av Fokusbygget.
Fokusbygget eies av Skogn Normisjon som er tilknyttet Normisjon – Trøndelag og Normisjon sentralt. Bygget består av en forsamlingsdel,en kontordel og en leilighetsdel.

» Info
Forsamlingslokalene skal være et samlingssted hvor Guds ord forkynnes og hvor fysiske, sosiale, kulturelle og åndelige behov kan dekkes, for alle aldersgrupper.
Leder for styret har myndighet til å leie ut forsamlingslokalene i samsvar med gjeldende regler.

Klikk her for KONTAKT INFORMASJON