Innsamlingskomite

Innsamlingskomiteen er oppnevnt av hovedstyre for Skogn Normisjon og har som mandat å samle inn penger til fokusbygget. Komitemedlemmer: