Styret for Fokusbygget

Fokusbygget ledes av styret for huset som velges av årsmøtet for Skogn Normisjon. Styret består av leder, 4 medlemmer og ett varamedlem ( jfr.§5 i lover for Skogn Normisjon). I tillegg består styret av et medlem fra økonomikomiteen og en kontaktperson fra hovedforeningsstyret som har tale- og stemmerett. Den siste med personlig varamedlem.

 

Ring oss eller send en e-post om det er noe du lurer på eller vil informere oss om.

Leder i husstyret:

Erling Dalen / erling.dalen@ntebb.no / 905 57 928

 

Husstyret:
Erling Dalen
Arild Berg
Kari Grande Andresen
Oline Kjølsvik
David Nilsen
Kjell Morten Brun
Fra hovedforeningsstyret: Lars Ove Reinaas

 

Pedellansv./utleie: 

Oline Kjølsvik / mob. 90919060/ e-mail: oline@kjolsvik.no