5 hensikter

Skogn Normisjon ønsker å være ei bibelsk fungerende forening. Det vil si at vi prøver å leve ut de fem hensiktene Gud i Bibelen har gitt for det kristne fellesskapet.

Bildene er laget av tovet ull av barnelaget Yngstes under veiledning av Anna Marie Skei Nydal.

 

 

Vi oppsummerer dette i 5 hensikter.

 

Tilbedelse – et hjerteforhold til Gud Bibelen forteller at Jesus ønsker å ha et personlig forhold til hvert menneske. Ikke et overfladisk avstandsforhold, men et forhold som berører hjertet. Guds kjærlighet er fullkommen og har ingen betingelser. Hans redningsaksjon ved å sende Jesus, viser oss dette. Vi er elsket for dem vi er, ikke for det vi gjør, og ingen ting kan forandre på det. Guds hjerte banker for oss og Han kaller oss til å elske Ham tilbake. Vi elsker fordi Han elsket oss først (1 Joh 4:19). Alle mennesker er gitt evnen til å elske, men måten vi uttrykker vår kjærlighet på er forskjellig. Gud ønsker at alt ved våre liv skal være et uttrykk for at vi elsker Ham. Gjennom dette blir hjerteforholdet gjensidig.

 

Fellesskap – tilhørighet til hverandre Vi er ikke skapt til å leve livet alene. Guds nye fellesskap er ikke et nettverk hvor vi kopler oss av og på når vi måtte ønske. Bibelen bruker tvert imot ordet familie. Gud er vår Far, og det gjør oss kristne til brødre og søstre. Familien er et sted vi hører til, uansett hva som skjer. Det er et sted for trygghet, åpenhet, ærlighet og sannhet. Paulus forklarer at vi som kristne er Jesu kropp. Vi hører til hverandre og trenger hverandre for å fungere slik kroppen var tenkt. Det er et sted hvor vi gir og tar imot.

 

 

Vekst – å ikke bli stående stille Det er naturlig for et tre å vokse. Alle vet at planten som først plantes i jorda ikke er ment å forbli plante. Den har potensiale til å vokse seg større, kraftigere og dypere for å bli et tre. På samme måte er det med vår tro. Når vi tar imot Jesus, fødes et nytt liv på innsiden. Dette livet er ment å vokse til å bli en større og større del av oss. Gud ønsker at vi skal lære å kjenne Ham mer og mer, dag for dag. Etterhvert som vi vokser, vil vi få røtter som er dypt festet i Ham, en kraftig stamme som kan stå uansett vær og greiner som kan bære god frukt. Det er alltid nye sider ved Gud å oppdage og lære. Det er derfor vi kan si at vi aldri slutter å vokse som kristne.

 

 

 

Tjeneste – å gjøre så folk kan høre Jesus har sagt at vi skal elske hverandre som oss selv. Å vise kjærlighet til andre handler mer om hva vi gjør enn hva vi sier. Ofte er det slik at for at folk skal høre, så må vi gjøre. Jesus viste oss hvordan vi er ment å tjene hverandre. Johannes forteller hvordan Jesus vasket disiplenes føtter. Denne jobben var det kun de med lavest rang blant tjenerene som gjorde, og det ble sett på som en drittjobb. Gjennom å ta deres rolle, gav Jesus oss et ultratydelig eksempel på hva tjeneste er: å sette andre høyere enn seg selv. Som deler av Jesu kropp har også alle kristne blitt utrusten spesielt av Gud for tjeneste i menigheten. Det er denne utrustningen, disse gavene, som kalles nådegaver.

 Evangelisering – å gå ut Alle mennesker er verdifulle for Gud, det har han vist ved å sende Jesus. Ingenting er viktigere for Ham enn at alle skal få høre om Hans kjærlighet, og få mulighet til å ta imot. En skjøteledning har ett eller flere kontaktpunkt. For å fungere slik den var tenkt, må den være koplet til en kraftkilde. Da vil den formidle kraft, slik at de som kopler seg på også får være en del av det som kommer fra kilden. Vi er kalt til å være med på det Gud gjør i denne verden gjennom å være slike kontaktpunkt for andre. Vår kilde er Gud og menigheten, men derfra må vi ut i verden slik at andre kan bli tilkoplet.