» Komiteer

Styret kan oppnevne og gi instrukser til de komiteer som de ser behov for, slik at foreningens arbeid blir ivaretatt best mulig. Pr.idag har vi følgende komiteer:

«Gammel jul» – kontaktperson Eldbjørg Nakstad og Grete Hoven

Basarkomité – kontaktperson Asle Arnstad

Utsmykningskomité  – kontaktperson Kjell Morten Brun

Økonomikomité – kontaktperson Robert Mosling