» Misjonskontakter

Skogn Normisjon støtter et misjonsprosjekt i Equador. Foreningen har misjonskontakter som oppnevnes for 2 år. De oppnevnes av styret på det første styremøtet etter årsmøtet. Det vil skiftes ut en kontakt pr. år, dette for å ha en kontinuitetsbærer.

 

Misjonskontaktene sine oppgaver vil være og innformer om misjonsprosjektet til forsamlingen i sin helhet og undergrupper. De er også ansvarlig for innsamling av penger til det aktuelle misjonsprosjekt.

Misjonskontakter:

Sølvi Lorentzen /  / e-mail: solvi@skogn.no

Kari G.Andresen / mob.97114386 / e-mail: kari.g.andresen@hint.no

Les mere om misjonsprosjektet her