Foreningens visjon:

Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.

Historisk bakgrunn for Normisjonen:

Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon med bakgrunn i de evangeliske vekkelses- og fornyelsesbevegelser i Norge på 1800-tallet. Vår historie er knyttet til gjennombruddet for kristen lekmannsvirksomhet i Norge slik det startet med Hans Nielsen Hauge, og til den evangeliske misjonsbevegelsen slik den fikk sitt uttrykk gjennom Lars Olsen Skrefsrud.

 

Normisjon ble dannet i 2001 ved en fusjon av Den Norske Santalmsijon (1867), Det norske lutherske Indremisjonsselskap (1868) og Langesundsfjordens Indremisjonsselskap (1866).

Normisjonens basis er Guds ord slik det bli forstått i kirkens oldkirkelige og lutherske bekjennelsesskrifter. Vi betrakter oss som en bevegelse for fornyelse og misjon innenfor Den norske kirke, men er som organisasjon i alle ledd selvstendig i forhold til dens strukturer.

Normisjonens oppdrag er misjon og fellesskap. Under dette oppdraget står både diakoni og evangelisering, undervisning og disippeldanning sentralt. Forkynnelsen skal preges av kall til omvendelse og tro, etterfølgelse og tjeneste.

Verdier: Normisjonens verdier er nærhet til Gud og mennesker, frimodig tillit til Bibel og bønn, livsglede og mangfold, tjenersinn og omsorg.