Søndagsskolen´s leder er Øystein Evenstad

Ledere gruppen 4-7 år er Kari, Grete, Marianne N.

Ledere gruppen 8-12 år: Øystein, Arild, Marianne E,