Tirsdagsmøte. Egil Brende taler. NB! Tidspunkt

Her er informasjon om Alphakurset:
http://www.fokusbygget.no/wp/wp-content/uploads/Alpha-plakat.pdf