Bibel og bønn kl 20.00

Det er startet opp med «bibel og bønn»-kvelder annenhver tirsdag når det ikke er vanlig møte, hvor vi leser 15-20 minutter fra Bibelen og deretter en tid med fri bønn/stille bønn/bønnetekster.
Alle er hjertelig velkommen til Fokusbygget!