Samarbeidsgudstjeneste på Fokusbygget

Velkommen til samarbeidsgudstjeneste kl 17.00
Janne Jørstad kommer.