Samarbeidsgudstjeneste på Fokusbygget

Gudstjeneste på Fokusbygget kl 17.00 med Eirik Bakken.