Søndagsmøte kl 17.00

Velkommen til søndagsmøte kl 17.00 med Eivind Risholm.