Søndagsmøte kl 17.00

Velkommen til søndagsmøte kl 17.00 med Hans Birger Nergaard.