Søndagsmøte/sangmøte kl 17.00

Velkommen til søndagsmøte kl 17.00 med Øivind Berg.