Tirsdagsmøte kl 20.00

Arne Christian Rokseth kommer for å tale til oss.