Kaffesupen

img1432330280184

Kaffesupen
Hver onsdag kl.10.00-11.30 på Fokusbygget
for deg som ønsker å drikke formiddagskaffe sammen med noen.
Kontaktperson: Erling Dalen