KONTAKTINFO:

felles e-post: normisjon@fokusbygget.no

POSTADRESSE:
Skogn Normisjon
v/leder, kasserer, etc.
Postboks 134
7619 Skogn

BESØKSADRESSE:
Skogn Normisjon
Åsveien 9 A
7620 Skogn

STYRET FOR SKOGN NORMISJON:
Kontaktperson eksternt:
David Nilsen.   post@friluftsmann.no / 996 42 499
Kontaktperson internt: Erling Dalen.   erling.dalen@ntebb.no / 905 95 928
Marianne Eiternes.   meiternes@motmail.com / 932 46 435
Bodil Aarmo Brenne.   aa-bren@online.no / 984 72 917
Maria Dalen.   postdalen@gmail.com / 412 79 303
Elin Evenstad.   elin.evenstad@gmail.com / 994 18 836

TJENESTEGRUPPER – MØTER:
Møteledergruppen. Leder: Lars Ove Reinaas. Bodil Aarmo Brenne er kontaktperson i styret.
Praksisgruppen. Leder: Maria Brun. Erling Dalen er kontaktperson i styret.
Forbønnsgruppen. Elin Evenstad er leder og kontaktperson i styret.
Lovsangsgruppen. Astrid Brenne og Elisabeth Dalen er ledere. Marianne Eiternes er kontaktperson i styret.

LEDER HUSSTYRET FOR FOKUSBYGGET:
John Eiternes
john.eiternes@nidaros-consult.no
905 29 839

UTLEIE FOKUSBYGGET:
Oline Kjølsvik
oline@kjolsvik.no
909 19 060

YNGSTES:
Astrid Loe Brenne
971 94 242

UNGDOMSKLUBBEN:
Marianne Eiternes
meiternes@hotmail.com
932 46 435

ELDRES:
Liv Marna Brun
971 15 156

UFO-ACTA:
Roald Eiternes
roald@eiternes.com
911 97 120

BARNEKORET JUBEL:
Henriette Hoven
henrisiv@hotmail.com
971 00 641

HJEMMESIDE:
David Nilsen
post@friluftsmann.no
996 42 499