KONTAKTINFO:

felles e-post: normisjon@fokusbygget.no

POSTADRESSE:
Skogn Normisjon
v/leder, kasserer, etc.
Postboks 134
7619 Skogn

BESØKSADRESSE:
Skogn Normisjon
Åsveien 9 A
7620 Skogn

STYRET FOR SKOGN NORMISJON:
Leder for hovedstyret:
 Lars Ove Reinaas, lars.ove.reinaas@skognnormisjon.no, 920 37 250
David Nilsen, post@friluftsmann.no, 996 42 499
Erling Dalen, erling.dalen@ntebb.no, 905 95 928
Bodil Aarmo Brenne, aa-bren@online.no, 984 72 917
Maria Dalen, postdalen@gmail.com, 412 79 303
Elin Evenstad, elin.evenstad@gmail.com, 994 18 836
Eskil Andre Brenne, eabrenne@online.no, 976 91 230

TJENESTEGRUPPER – MØTER:
Møteledergruppen. Leder og kontaktperson i styret: Lars Ove Reinaas.
Praksisgruppen. Leder og kontaktperson i styret: Maria Dalen.
Datagruppen. Leder og kontaktperson i styret: David Nilsen
Forbønnsgruppen. Leder og kontaktperson i styret:  Elin Evenstad.
Lovsangsgruppen. Astrid Brenne og Elisabeth Dalen er ledere. Bodil Aarmo Brenne er kontaktperson i styret.
Nattverdsgruppen. Leder og kontaktperson i styret: Erling Dalen

HUSSTYRET FOR FOKUSBYGGET:
Leder: John Eiternes, john.eiternes@nidaros-consult.no, 905 29 839
Karl Håvard Brenne
Arne Nakstad
Arild Berg
Asle Arnstad
Oline Kjølsvik (møtende vara)
Robert Mosling (møtende fra økonomikomiteen)

UTLEIE FOKUSBYGGET:
Oline Kjølsvik, oline@kjolsvik.no, 909 19 060

YNGSTES:
Astrid Loe Brenne, astrid@loebrenne.no, 971 94 242
Marie Dalen, mariedalen@gmail.com, 412 07 862

UNGDOMSKLUBBEN:
Karl Håvard Brenne, khbrenne@online.no, 952 08 952
Anne Grete Kjølsvik (kontaktperson for DnK).

ELDRES:
Liv Marna Brun, 971 15 156

UFO-ACTA:
Maria Dalen, postdalen@gmail.com, 412 79 303
Inger Anne Sporild, iasporild@hotmail.com, 924 14 353

BARNEKORET JUBEL:
Henriette Hoven, henrisiv@hotmail.com, 971 00 641

HJEMMESIDE:
David Nilsen, post@friluftsmann.no, 996 42 499