KONTAKTINFO:

felles e-post: normisjon@fokusbygget.no

POSTADRESSE:
Skogn Normisjon
v/leder, kasserer, etc.
Postboks 134
7619 Skogn

BESØKSADRESSE:
Skogn Normisjon
Åsveien 9 A
7620 Skogn

STYRET FOR SKOGN NORMISJON:
Leder for hovedstyret:
 Roald Eiternes, roald@eiternes.com, 911 97 120
Maria Dalen, postdalen@gmail.com, 412 79 303
Sølvi Lorentzen, solvi@skogn.no, 995 00 627
Ole Kristian Joramo, olkrijor@gmail.com, 928 21 246
Ellen Arnstad, ellen.d.arnstad@ntebb.no, 482 25 343
Vara: Andreas Brenne, andreas@loebrenne.no, 997 05 699

TJENESTEGRUPPER – MØTER:
Møteledergruppen. Leder og kontaktperson i styret:
Praksisgruppen. Leder og kontaktperson i styret:
Datagruppen. Kontaktperson i styret: Ole Kristian Joramo
Forbønnsgruppen. Leder og kontaktperson i styret:
Lovsangsgruppen. Astrid Brenne og Elisabeth Dalen er ledere.
Nattverdsgruppen. Leder og kontaktperson: Erling Dalen

HUSSTYRET FOR FOKUSBYGGET:
Leder: John Eiternes, john.eiternes@nidaros-consult.no, 905 29 839
Karl Håvard Brenne
Arne Nakstad
Arild Berg
Asle Arnstad
Oline Kjølsvik (møtende vara)
Robert Mosling (møtende fra økonomikomiteen)

UTLEIE FOKUSBYGGET:
Oline Kjølsvik, oline@kjolsvik.no, 909 19 060

YNGSTES:
Astrid Loe Brenne, astrid@loebrenne.no, 971 94 242
Marie Dalen, mariedalen@gmail.com, 412 07 862

UNGDOMSKLUBBEN:
Karl Håvard Brenne, khbrenne@online.no, 952 08 952
Anne Grete Kjølsvik (kontaktperson for DnK).

ELDRES:
Liv Marna Brun, 971 15 156

UFO-ACTA:
Roald Eiternes, roald@eiternes.com, 911 97 120
Sunniva Lund, 451 37 733

BARNEKORET JUBEL:
Henriette Hoven, henrisiv@hotmail.com, 971 00 641

HJEMMESIDE:
Ole Kristian Joramo, olkrijor@gmail.com, 928 21 246