Søndagsmøte kl 17:00

img1440363588789

Sjekk kalender for datoer og talere.

  • Velkommen.
  • Bønn for Skogn.
  • Bønn for verden.
  • Info fra styret.
  • Lovsang(3 stk).
  • Preken. Søndagsskole.
  • Lovsang(1 stk) med mulighet for forbønn.
  • Kaffe og kjeks